Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Data Integrator (ODI) eğitimi, ODI 12c ortamını yapılandırmada ve yönetmede deneyim kazandırmaktadır. Çıkarım Yükleme Dönüştürme (EL-T) mimarisine dayalı çeşitli platformlar arasında veri entegrasyonu yöntemlerini ve tekniklerini öğrenin.

Hedefler

 • ODI kaynaklarını yönetme ve ODI ile güvenliği kurma
 • Veri entegrasyonu için ODI Topolojisi kavramlarını uygulama
 • ODI Modeli kavramlarını açıklama
 • Oracle Data Integrator 12c mimarisini açıklama
 • ELT veri dönüşümlerini gerçekleştirmek için ODI Eşleşmelerini, Prosedürlerini, Paketlerini ve Yük Planlarını tasarlama
 • ODI ile verileri keşfetme ve denetleme ve veri kalitesini uygulama
 • ODI ile Değiştirilen Veri Yakalama özelliğini uygulamaya koyma
 • ODI’yı Versiyon Kontrol Sistemleri (Alt Versiyon) ile entegre etme
 • ODI’yı, Büyük Veri Hadoop ekosistemini de kapsayacak şekilde genişletme

Topics

 • Introduction to Integration and Administration
 • Administering ODI Repositories
 • ODI Topology Concepts
 • Physical and Logical Architecture
 • Setting Up a New ODI Project
 • Oracle Data Integrator Model Concepts
 • Organizing ODI Models and Creating ODI Datastores
 • ODI Mapping Concepts
 • Designing Mappings
 • Mappings: Monitoring and Troubleshooting
 • Designing Mappings: Advanced Topics 1
 • Designing Mappings: Advanced Topics 2
 • Using ODI Procedures
 • Using ODI Packages
 • Step-by-Step Debugger
 • Managing ODI Scenarios
 • Using Load Plans
 • Enforcing Data Quality with ODI
 • Working with Changed Data Capture (CDC)
 • Advanced ODI Administration
 • Integrating ODI with Subversion
 • Integrating Big Data with ODI

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön