Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Veritabanı: Çok Kiracılı Mimariyi Yönetme eğitimi, bir Oracle çok kiracılı konteyner veritabanının bileşenlerine ve düzenli ve uygulamaya takılabilir veritabanlarına dair ayrıntılı bilgiler vererek çok kiracılı mimarinin tüm unsurlarını kapsamaktadır. Kurumsal uygulamalar için uygun depolama yapıları ile çok kiracılı bir konteynr veritabanını ve bunun düzenli ve uygulamaya takılabilir veritabanlarını neden ve nasıl oluşturacağınızı ve yöneteceğinizi öğrenmektesiniz. Soğuk ve sıcak klonlamayı, çeşitli yöntemleri kullanarak çok kiracılı konteyner veritabanlarına takılmamış ancak takılabilir nitelikteki veritabanlarını takmayı uygulamalı olarak öğrenmektesiniz.

Ayrıca şifrelemeyi, Database Vault’u ve denetlemeyi kullanarak işletmenizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortak ve yerel kullanıcıları nasıl oluşturacağınızı ve veritabanı güvenliğini nasıl yöneteceğinizi ve Bulut ortamında bir veritabanı kurulumunu nasıl oluşturacağınızı da öğreneceksiniz.

Kullanıcılara makul bir yanıt süresi sunmak ve kaynakları etkin bir şekilde yönetmek amacıyla çok kiracılı konteyner veritabanındaki ve bunların takılabilir veritabanlarındaki ve her bir takılabilir veritabanındaki performansı nasıl izleyeceğinizi ve kaynakları nasıl yöneteceğinizi öğrenmektesiniz.

Bir başka önemli unsur ise CDB dışındaki ve takılabilir veritabanları arasında ve her bir takılabilir veritabanı arasındaki veri hareketidir.

Burada bir Oracle Veritabanı’nın çok kiracılı konteyner veritabanını ve bir Oracle Veritabanı’nın takılabilir veritabanını yükseltme prosedürlerini anlamak da önemlidir.

Son olaraksa öğrenciler, çok kiracılı konteyner veritabanının ve takılabilir veritabanlarının Bulut ortamında nasıl oluşturulup izlendiklerini de keşfetmektedirler.

Hedefler

 • Çok kiracılı mimariyi anlama. 
 • Çok kiracılı bir konteyner veritabanının ve uygulamaya takılabilir veritabanlarını oluşturma ve yönetme. 
 • Düzenli ve uygulamaya takılabilir veritabanlarını anlama. 
 • Çok kiracılı bir konteyner veritabanındaki ve takılabilir veritabanlarındaki depolamayı yönetme. 
 • Çok kiracılı bir konteyner veritabanındaki ve düzenli ve uygulamaya takılabilir veritabanlarındaki güvenliği yönetme.
 • Çok kiracılı bir konteyner veritabanındaki ve takılabilir veritabanlarındaki performansı izleme ve kaynakları yönetme.
 • Yedekleme, geri kurtarma ve geriye dönüş işlemlerini çok kiracılı bir konteyner veritabanında ve uygulamaya takılabilir veritabanlarında gerçekleştirme.
 • Oracle Data Pump taşıma, yükleme, şifreleme ve denetim gibi özel işlemleri gerçekleştirme.
 • Guard ve Database Vault gibi özel yapılandırmalarda CDB ve PDB’leri yönetme.

Topics

 • Overview
 • CDB Basics
 • CDB and Regular PDBs
 • Application PDBs and Application Installation
 • PDB Creation
 • CDB and PDB Management
 • Storage
 • Security
 • Backup and Duplicate
 • Recovery and Flashback
 • Performance
 • Resources Allocation
 • Data Movement
 • Upgrade Methods
 • Miscellaneous
 • Consolidated Database Replay Procedures

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön